<a href="http://www.domapol.com.pl/html/o_firmie.htm">O firmie</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/kol_zalety.htm">Zalety kolektorów</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/kol_kalkulacja.htm">Kalkulacja ekonomiczna</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/kol_wymiary.htm">Kolektory słoneczne - wymiary</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/surowce.htm">Surowce chemiczne</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/dystrybucja.htm">Produkty Zakłady Chemiczne Rokita</a> <a href="http://www.domapol.com.pl/html/kontakt.htm">Kontakt</a>
Strona główna
drukuj
Firma DOMA-POL sp.j. powstała w 1998 roku. Jeste¶my firm± rodzinn± w 100% polsk±. Biura naszej firmy znajduj± się w centrum Krakowa, natomiast hala produkcyjna i magazynowa w Brzeziu pod Krakowem.

Nasza firma działa w dwóch sektorach:
- Handel surowcami chemicznymi
- Produkcja kolektorów słonecznych

Zapraszamy do zapoznania się z nami i nasz± ofert±!